Hangö i ett nötskal

Gamla bilder från Hangö


Hanko

Grundad 1874
Invånarantal 8661 (31.12.2016)
Finskspråkiga 54%
Svenskspråkiga 42,5%
andra 3,5%
Areal totalt 800,22 km2
Havsvatten 682,76 km2
Strandlinje 130 km
varav 30 km är sandstränder
Holmar och skär ca 90 kpl